NOTA PRAWNA

JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o. oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Autorzy dokładają starań aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.

JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

prawo

JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o. oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Autorzy dokładają starań aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.

JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o., a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu Spółki.
JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność informacji i danych podanych na swojej stronie internetowej. Zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia podanych informacji lub danych, bez konieczności wcześniej notyfikacji.

JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o. nie ma żadnych obowiązków wobec użytkowników strony, a użytkownicy strony nie mają żadnych obowiązków wobec JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o.

Jakiekolwiek działania lub zaniechania zarówno JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o., jak i użytkowników strony podlegają prawu polskiemu. Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji stosunków pomiędzy JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o. a użytkownikiem strony jest sąd właściwy dla siedziby JK-SYSTEM Logistyka Polska Sp. z o.o. w Łodzi.